1980 - 1999

Kronika korporácie

Kronika produktov

1980
Založené Mitutoyo (U.K.) Ltd. v Andover, Anglicko.
Založené Mitutoyo Mexicana S.A. de C.V. v Mexico City.
Továreň Shiwa, sub-továreň závodu Hirošima, zahájila prevádzku.
Postavené MTI Engineering Corporation (dnešný závod Mitutoyo America Corporation Los Angeles) v Los Angeles, USA.
Postavená továreň Yasuura v Yasuura-cho, Kamo-gun, prefektúra Hirošima.

1981
Založené Sampo Nederland B.V. (dnešné Mitutoyo Nederland B.V.) v Holandsku.
Postavená továreň Lerma v Lerma City, Mexico.
Založené Mitutoyo Scandinavia AB.

1982
Postavenie a zahájenie prevádzky závodu Kiyohara v okrese Kiyohara v Utsunomiya, ako špeciálna továreň na lineárne pravítka.
Založená divízia Microcord pre rozvoj a výrobu súradnicových meracích strojov.
Založené výskumné laboratórium technologií merania.
Založené Mitutoyo Belgicko N.V.

Yehan Numata menovaný výkonným poradcom, Toshihide Numata predsedom predstavenstva a Yoshiteru Numata prezidentom.
Založený System Technology Institute (STI).
Postavený závod Miyazaki (špeciálne pre výrobu koncových mierok) v Tano-cho, prefektúra Miyazaki, ktorý nasleduje vo výrobe výskumné laboratórium Numata.

1986
Založené Mitutoyo France S.A.R.L.

1987
Založené Mitutoyo Taiwan Co.,Ltd. v Taipei, Taiwan.
Založené Mitutoyo Italiana S.R.L.
Postavená DRO továreň v Plymouthu, Michigan, USA pre výrobu digitálnych pravítok.
Premenovanie na Mitutoyo Corporation a spojenie s Mitutoyo Trade Corporation.
Založené obchodné oddelenie.
Postavenie a zahájenie prevádzky závodu Shiwa v Higashi-Hirošima, ako špecializovaná továreň na mikrometre.
Premenovanie továrne Hirošima na závod Kure a vytvorená špecializovaná továreň na optické meracie prístroje a prístroje na meranie tvaru.
Založená Numata Memorial Hall, ako jedna z aktivít pri príležitosti 50. výročia.

1988
Založené Mitutoyo Schweiz AG v Zurichu, Švajčiarsko.
Založené Mitutoyo (Malaysia) Sdn. Bhd.
Reštrukturalizácia starej pobočky Chicago na továreň O‘Hara, ktorá je využívaná pre presnú výrobu odchýlkomerov palcového systému.

1989
Založené Mitutoyo múzeum, ako priemyselné múzeum presnej meracej techniky.
1980 -
1980
Zahájená výroba DIGIMATIC Výškomerov "Rada HD".

1981
Zahájená výroba DIGIMATIC Ochýlkomerov "Rada ID".1983
Zahájená výroba DIGIMATIC Posuvných meradiel "Rada CD".
Zahájená výroba laserových skenovacích mikrometrov (LSM).
1987
Zahájená výroba bezkontaktných súradnicových meracích strojov.


1988
Vyvinutie a zahájenie výroby keramických koncových mierok.
Vyvinutie meradiel dĺžky s názvom "Laser Holoscale".1989
Zahájená výroba vysoko presných prístrojov na meranie kontúry a tvaru "Rada CBH400".
1990
Postavené operačné centrum Osaka v prístave Minami, Osaka.
Založená Európske výskumné laboratórium v Holandsku pre výskum základných technológií merania.
Založené technické oddelenie a posilnenie zákazníckych služieb súradnicových meracích strojov.
Postavená továreň Aurora pre zníženie nákladov SMS zákazníckych služieb v Illinois, USA.

1991
Postavené výskumné laboratórium Tsukuba v Tsukuba, prefektúra Ibaraghi.


1992
Otvorené operačné centrum Utsunomiya.1993
Založené Mitutoyo kalibračné centrá v Kawasaki, Utsunomiya a Hirošima.
Závody Miyazaki, Shiwa, Tool & Gage a Kiyohara a továreň Telford získali registráciu ISO 9002.
Závod Miyazaki a kalibračné centrum Tsukuba sa stali schválenými podnikmi pre dĺžkové laserové štandardy.

1994
Založené Mitutoyo Korea Service Corporation v Soule, Južná Kórea.
Závod Microcord, kalibračné laboratórium v Chicagu a Los Angeles získali registráciu ISO 9002.1995
Yoshiteru Numata menovaný miestopredsedom predstavenstva riaditeľov a Norio Nakatsuji prezidentom.
Vývojové centrum Mizonokuchi a závod Kure získali registráciu ISO 9001.
Technické oddelenie a závod Suzano získali registráciu ISO 9002.

1996
Otvorená pobočka Koriyama.
1997
Oslava 100. výročia narodenia zakladateľa Yehan Numata.
Otvorená pobočka Okayama.
Postavenie a zahájenie prevádzky závodu Nakatsugawa.

1998
Otvorené Mitutoyo Measuring Instruments v Suzhou v Číně.
Otvorená pobočka Chiba.
Oslava 30. výročia Mitutoyo Nemecko.

1999
Otvorený nový materiálový závod Gohara.
Predajná kancelária Anjo bola presunutá do nového sídla.
Pobočka Utsunomiya bola certifikovaná ISO 14001.
Predejná kancelária Hirošima bola presunutá do nového sídla.
Oslava 20. výročia Mitutoyo Mexiko.
Pobočka Utsunomiya otvorila "Mitutoyo Museum".
Pobočka Hirošima získala registráciu ISO 14001.
Ústredie a Kawasaki Compound získali registráciu ISO 14001.
1990 -


1991
Vyvinutie meracieho prístroja kruhovitosti s názvom "Rada RA600", ktorý je dodávaný s analytickým softvérom bežiacom na osobnom počítači.

1992
Vyvinutie meracieho prístroja asférickej plochy s názvom "CV-L246-3D", který je dodávaný s analytickým softverom bežiacom na osobnom počítači.

1993
Vyvinutie interferometra ako štandardu pre kalibráciu koncových mierok.

1994
Vyvinutie a zahájenie výroby bezkontaktných CNC kamerových meracích systémov s názvom "Rada Quick Vision".
QV
Vyvinutie a zahájenie výroby ekonomického typu CNC súradnicového meracieho stroje "Rada Bright".
Zahájená výroba ABS solárneho typu DIGIMATIC posuvných meradiel.

1995
Zahájená výroba ABS DIGIMATIC odchýlkomerov.
Vyvinutie vertikálnej dvojitej hlavy diferenciálneho typu komparátora koncových mierok.
1996
Vyvinutie kompaktného meracieho prístroja kruhovitosti "RA 114/116".
Vyvinutie kombinovaného meracieho prístroja drsnosti povrchu a kontúry "Formtracer SV-C600".
Vyvinutie kamerového meracieho systému "Rada Quick Scope QS".
Vyvinutie multikĺbového typu súradnicového meracieho stroje pre digitalizáciu "SpinArm".

1997
Súradnicový merací stroj s funkciou teplotnej kompenzácie: "Rada FALCIO" dodávaná s analytickým softvarom bežiacom na osobnom počítači.

1998
Horizontálny CNC súradnicový merací stroj pre meranie v linke: "Rada MACH".
CNC súradnicový merací stroj s mimoriadne vysokou presnosťou: "Rada LEGEX".


1999
Prenosný drsnomer: Surftest "SJ-301".
Bezkontaktné laserové nedeštruktívne meradlo: Laserový odchýlkomer "LI-4030N/5030T".