IT podpora

Výkonný, efektívny a spoľahlivý software pre meranie a analýzu dopĺňa prevádzku pokročilých meracích prístrojov na meranie tvaru a souradnicových systémov spoločnosti Mitutoyo. Správna funkcia týchto špecializovaných, vysoko všestranných softwarových balíkov závisí na efektivnej inštalácii a priebežnej podpore celej rady IT odborníkov, technických špecialistov a servisného personálu spoločnosti Mitutoyo.

Nová inštalácia je pomerne jednoduchá. IT podpora spoločnosti Mitutoyo dodá a nainštaluje doporučený software na PC a zaistí správnu funkciu v súčinnosti so zariadením, vrátane zásadnej úlohy - prenesenia existujúcich výrobných údajov a programov zákazníka. Podľa potreby môžu byť zavedené sieťové služby.

Naproti tomu, nevyhnutná údržba, aktualizácia softwaru či výmena hardwaru sú úplne zásadné, pretože je potreba minimalizovať prestoje. Určité prestoje sú pri zložitých strojoch samozrejme nevyhnutné, ale každá operácia vyžadujúca vypnutie zariadenia musí být dôsledne naplánovaná a vykonávaná čo nejrýchlejšie, aby bol dopad na produkciu minimalizovaný. Uisťujeme Vás, že IT podpora spoločnosti Mitutoyo má potrebné znalosti, skúsenosti a zdroje, aby bola práca zaistená s minimálnym dopadom na Vašu prevádzku. Uchovávanie a prenos údajov sú úplne zásadné a naši odborníci Vám poradia, čo je potrebné zálohovať a preniesť do upgradovaného zariadenia. V prípade záujmu to tiež môžu pre zákazníka urobiť.

Keď k nevyhnutnému problému nakonec dôjde, můžete sa spoľahnúť na pomoc spoločnosti Mitutoyo, jednoducho prostredníctvom telefonickej podpory, alebo ešte lepšie prostredníctvom vzdialenej kontroly zariadenia, která umožňuje expertom Mitutoyo prevziať kontrolu nad zariadením prostredníctvom internetového odkazu. Posledná menovaná funkcia predstavuje vysoko účinnú pomoc v prípadoch, kedy zložitosť problému presahuje možnosť efektívneho vyriešenia cez telefón, môže byť vykonaná v reálnom čase a predstavuje úspornú metódu, pretože nie je potrebné volať špecialistu na postihnuté pracovisko.

IT podpora je len jedným z mnohých aspektov služieb Mitutoyo, která je preslávená v celom výrobnom sektore a je nepostradateľným zdrojom, ktorý je vždy pripravený pomôcť zaistiť maximálne využitie Vašej investície do metrologického zariadenia tej nejvyššej kvality.

KONIEC PODPORY OPERAČNÉHO SYSTÉMU WINDOWS XP

Ako pravdepodobne viete, životný cyklus operačného systému Microsoft Windows XP Professional bol 8. apríla 2014 ukončený. Spoločnost Microsoft preto doporučuje nahradenie súčasných operačných systémov XP systémami Windows 7, alebo Windows 8(.1). Z dôvodu rozdielov medzi systémom Windows XP a týmito novšími operačnými systémami spoločnosť Mitutoyo vykonala modifikáciu softwaru, aby bola zaistená podpora systémov Windows 7 a Windows 8(.1). Ak používate software Mitutoyo, majte na pamäti, že môže byť nutný upgrade za účelom podpory nových operačných systémov.

Aby ste sa vyhli problémom s prechodom, kontaktujte IT oddelenie spoločnosti Mitutoyo a prediskutujte svoje požiadavky.