Název a filozofie

Historical_figurative_mark_of_Mitutoyo.jpgNázev Mitutoyo

Japonský název společnosti Mitutoyo lze volně přeložit jako "hojnost tří prvků", kterými jsou: opatrnost, dobrosrdečnost a síla - postoje tak vysoce ceněné zakladatelem společnosti, panem Yehanem Numatou.

Tyto ústřední pojmy myšlení Yehana Numaty byly doplněny aspekty západní filozofie, které se objevily při studiu hospodářských věd v USA.

Podle Yehana Numaty, syna váženého japonského chrámového kněze, měli lidé mít tři vlastnosti: citlivost, přívětivost a sílu. Citlivost interpretoval jako schopnost pro přesné pozorování, přívětivost jako soucit a shovívavost vůči váš další, zatímco síla byla zapotřebí k účinnému plnění správně zvolených požadavků.

Tyto tři nepostradatelné lidské vlastnosti byly použity jako základ pro jeho podnikatelskou filozofii a  byly převedeny do připravenosti pro inovace, všeobecné spravedlnosti a orientace na budoucnost - tři ctnosti jsou nezbytné pro konání dobra jako lidská bytost a dosažení úspěchu v podnikání.

Číslo tři, v japonštině se vyslovovuje "Mitu" nebo "Mitsu", má význam v japonské kultuře a náboženství, například s ohledem na stanovení náboženských prvků.

To také vysvětluje, proč velké spousta názvů společností obsahuje slabiky "Mitu" - stejně jako v názvu.

Filozofie Mitutoyo

Mitutoyo korporátní filozofie jsou v podstatě trvalé "základní hodnoty", které naše organizace a zaměstnanci musí dodržovat. Spojuje všechny společnosti Mitutoyo a jejich zaměstnance po celém světě ve společném porozumění a odhodlání.

graphic_total.jpg

 

Odkaz našeho zakladatele

  • Přispívat k blahobytu lidí podporováním porozumnění buddhismu.
  • Ukázat, že Mitutoyo vyniká v oblasti odborných znalostí a ve svém obchodním chování po celém světě.

Naše principy řízení

Přispívat k blahobytu společnosti prostřednictvím přesných měřicích technologií.

Naši činnost budeme řídit na základě těchto hodnot:

  • Poskytnout technické řešení pro podporu rozvoje podnikání našich klientů.
  • Celosvětově přispívat k rozvoji průmyslové schopnosti měření.
  • Rozvíjejt zdravé vztahy a společné prosperity s obchodními partnery.
  • Podporovat a propagovat světový mír, lidské štěstí a harmonii s životním prostředím.
  • Používat obchodní praktiky, které odrážejí integritu Mitutoyo a celosvětě vedoucí značku.
  • Pěstovat zářivou firemní kulturu, která inspiruje vášeň v našich zaměstnancích odvést co nejlepší práci, být nejlepší.

Naše podnikatelské motto

'Kvalitní prostředí, kvalitní lidé, kvalitní technika'

Pravidla našeho managementu

'Upřímnost, ohleduplnost, odhodlaný duch'

Kodex etiky a chování

Tento etický kodex chování (dále označován pouze jako „Etický kodex“) je etická směrnice pro chování všech pracovníků/pracovnic (včetně vedoucích pracovníků) společnosti Mitutoyo Česko s.r.o. v každé oblasti obchodních aktivit. Budeme se chovat podle těchto etických zásad a respektovat je zejména tehdy, když si obchodní rozhodnutí žádá volbu mezi etikou a snahou po zisku.

Etický kodex chování