Aplikace CMM s roboty FANUC

Souřadnicové měřící stroje (CMM) mohou snadno kooperovat s externími řídicími systémy a mohou tak být snadno integrovány do robotizovaných pracovišť.

Následující ukázky představují příklady integrace CMM s kolaborativním robotem FANUC CRX. V prvním případě jde o modelové propojení souřadnicového stroje MiSTAR555 (pracovní rozsah 570 x 500 x 500 mm) s robotem. Úlohou robota je vkládat dostupný díl do příslušného přípravku pro měření a poté odebrat změřený kus. Pro měření mohou být k dispozici dva typy dílů, z nichž jeden je prioritní a má pro měření přednost před druhými díly připravenými pro měření v zásobníku.

Druhé video zachycuje reálnou situaci z přípravy robotického pracoviště u zákazníka.  Díly jsou měřeny v CMM KoGaMe (pracovní rozsah 120 x 120 x 80 mm). Díly jsou odebírány z výdejního pasu dvou výrobních strojů, díly z každého stroje jsou mírně odlišné.

V obou případech je řízení celého pracoviště realizováno řídicím systémem robota. Na straně CMM je přidána pouze IO karta a odpovídající kabeláž pro přenos stavových a řídících signálů mezi oběma stroji.