Ekologické iniciativy

Politika ochrany životního prostředí

V návaznosti na firemní motto: "Kvalitní prostředí, kvalitní lidé, kvalitní technika", celá společnost pracuje na globální ochraně životního prostředí, jako jednom z hlavních témat firemních aktivit Mitutoyo.

  1. Dodržování ekologických norem a dalších souvisejících požadavků, a neustále se snažit, aby se zabránilo znečištění.
  2. Stanovit cíle spojené s životním prostředím pro minimalizaci zátěže životního prostředí, pravidelně kontrolovat tyto cíle, a dále pracovat na zlepšení našeho systému environmentálního managementu.
  3. Snažit se vyvíjet více výrobků šetrných k životnímu prostředí.
  4. Efektivně využívat přírodních zdrojů, zlepšit energetickou účinnosti, snížit používání toxických látek a nakládání s odpady, a podporovat recyklaci a opětovné využití materiálů.
  5. Vzdělávat zaměstnance v otázkách životního prostředí a zvyšovat povědomí o bezpečnosti životního prostředí.

Systém environmentálního managementu

MITUTOYO vybudovalo v celé společnosti systém environmentálního managementu v roce 1999 a od té doby působí v oblasti ochrany životního prostředí činností zaměřenou na vývoj a výrobu více ekologicky šetrných výrobků a snížení dopadů na životní prostředí našich zařízení.

Zadávání ekologických zakázek

MITUTOYO se snaží vyvíjet více šetrné výrobky k životnímu prostředí, které minimalizují dopad na životní prostředí různými způsoby. Jednou z možností je podpora "zadávání zelených zakázek", které kladou důraz na používání dílů a materiálů šetrných k životnímu prostředí.

Výrobky šetrné k životnímu prostředí

MITUTOYO aktivně podporuje uplatňování evropské směrnice RoHS (směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, které umožňují použití určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení), a v současné době nabízí RoHS kompatibilní produkty, jako jsou následující.

Solární posuvná měřítka
Solární posuvná měřítka
Mikrometry DIGIMATIC
Mikrometry DIGIMATIC
Úchylkoměry ABS DIGIMATIC
Úchylkoměry ABS DIGIMATIC
CNC kamerové měřicí přístroje
CNC kamerové měřicí přístroje