Sběr elektroodpadu

WEEE_w405.png

Některé produkty Mitutoyo obsahují baterie.

V souvislosti s distribucí těchto baterií jsme povinni jako prodejci v souladu se zákonem o elektroodpadu informovat naše zákazníky o následujících skutečnostech:

  • Likvidace použitých baterií v domácím odpadu je zakázána.
  • Použité baterie lze zlikvidovat na obecním sběrném místě nebo komerčně na místě. Likvidace je pro zákazníky zdarma.
  • Použité baterie můžete také vrátit společnosti Mitutoyo, pokud jste je původně zakoupili od společnosti Mitutoyo nebo obdrželi v jí dodaných výrobcích. 

Vrácené použité baterie můžete též zasílat poštou na adresu sídla společnosti:

Mitutoyo Česko s.r.o.
Dubská 1626
415 01 Teplice

 

V souvislosti se sběrem elektroodpadu je společnost Mitutoyo Česko s.r.o. zaregistrována u společnosti ASEKOL a.s. s evidenčním číslem osvědčení o zapojení do systému ASEKOL 2005/10/10/308. ve skupině Sk.6.