Návody k obsluze

Před přístupem k návodům k obsluze na těchto webových stránkách si přečtěte následující podmínky. Pokud zcela souhlasíte s těmito podmínkami, můžete přistoupit k přístupu k on-line návodům.

 

  • Tyto on-line návody k obsluze jsou chráněny autorskými právy společnosti Mitutoyo Corporation (dále jen naší společnosti).
  • Žádný z návodů k obsluze dostupných na těchto stránkách, nesmí být reprodukován, částečně nebo v celém rozsahu, nebo upravený jakýmkoli způsobem, bez předchozího souhlasu naší společnosti.
  • Návody k obsluze na těchto webových stránkách jsou zamýšleny jako reprezentativní z těch, které jsou dodávány s měřicími nástroji, jako jsou mikrometry a posuvná měřítka, v současné době k dispozici pro prodej. Tyto webové stránky neobsahují všechny návody pro naši současnou produktovou řadu na trhu. Pokud na těchto webových stránkách není možné nalézt některý konkrétní návod produktu, prosím kontaktujte přímo Vašeho prodejce aby jste s ním sjednali objednání tohoto návodu.
  • Návody uvedené na těchto stránkách nemusí být upraveny nebo aktualizovány pokaždé, když jsou revidovány.
  • Tištěné materiály, jako jsou provozní příručky, které doplňují návody k obsluze, mohou být dodány s produktem. Upozorňujeme Vás, že tyto materiály nebudou uvolněny na těchto stránkách.
  • Vzhled a technické údaje produktu, jak jsou popsány v návodu k obsluze, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Výroba a distribuce jakéhokoli výrobku mohou být ukončeny bez předchozího upozornění.
  • Služby na těchto webových stránkách podléhají ukončení, změnám v obsahu či podmínek bez předchozího upozornění.
  • Návody k obsluze na těchto webových stránkách jsou on-line dokumenty určené pro zákazníky, kteří si zakoupili výrobky naší společnosti. Vezměte prosím na vědomí, že naše společnost nemůže reagovat na dotazy z jiných zdrojů než našich zákazníků.
  • Naše společnost nenese žádnou odpovědnost vůči jakékoli straně za žádné ztráty nebo škody (včetně poškození v důsledku poškození dat, přerušení práce atd.), přímé či nepřímé, způsobené použitím nebo nepoužitím služeb těchto webových stránek, i když naše společnost byla již dříve informována o možnosti vzniku takové ztráty, poškození nebo pohledávky škody třetí stranou.
  • Bezpečnostní opatření popsaná v návodech k obsluze podléhají změnám v souladu s jakoukoli změnou v právních předpisech.

 

Souhlasit