IT podpora

Řada měřících systémů firmy Mitutoyo je vybavena osobními počítači, na kterých běží specializovaný software pro zpracování a vyhodnocení dat, případně pro přímé řízení stroje.  Při dodávce zařízení zákazníkovi je celá zařízení nakonfigurované a nastavené servisními pracovníky Mitutoyo. V průběhu času ale bývá potřebné provádět na počítačovém systému různé změny, aktualizace a údržbu. Jednoduché postupy mohou provádět přímo pracovníci uživatelských firem. V některých případech je ale vhodnější, aby příslušné zásahy provedli zase pracovníci firmy Mitutoyo. Zvláštní situace pak mohou nastat při poruše PC či některých z jeho komponent.

Jsme připraveni poskytnout všem zákazníkům potřebnou IT pomoc a součinnost, ať již za přímého kontaktu, nebo vzdáleně.

Připomínáme rovněž, že při provozu PC dodaných a funkčně spojených s měřícím zařízením je třeba zachovávat základní principy ochrany platné v IT, tedy zálohovat a dbát na to, aby počítač nemohl být napaden malwarem. Stejně tak není vhodné, aby na počítač byly instalovány programy, které bezprostředně nesouvisí s účelem těchto PC, které jsou součástí měřícího stroje – tj. neinstalovat mailové klienty, office programy (neplatí pro programy pro následné zpracování dat) a další.

V souvislosti s IT se v poslední době nově vyskytují požadavky na podporu při přenosu dat, interfacing (propojení s jinými systémy) a IT úlohy z oblasti průmyslové automatizace (spolupráce s PLC, průmyslové protokoly, robotizace). I zde jsme připraveni s Vámi konzultovat vznikající požadavky či aktuálně nastalé situace případně se přímo s Vámi podílet na řešení problémů.