OEM produkty

OEM produkty jsou "výrobky pro použití v jiných výrobcích".

Obecně se jedná o konstrukční skupiny s vlastní specializovanou funkcionalitou, které jsou používány jako stavební prvky v dalších konstrukcích a zařízeních. Jde tedy o obdobné prvky, jakými jsou v klasickém strojírenství ložiska, pohonné jednotky a převodovky, pneumatické komponenty a mnohé další.

Produktové skupiny

  • TAGLENS
  • snímače (lineární snímače, laserový mikrometr, laserový profilový snímač, ...)
  • objektivy a mikroskopové díly
  • mikrometrické hlavice (klasické, digitální, precizní vřetena, ...)
  • lineární pravítka (DRO, NC, inkrementální, ABSOLUTE, ...)

 

•  TAGLENS

TAGLENS je optický systém s proměnlivou akusticky buzenou čočkou, jehož použití na optických systémech dovoluje získat obraz se zhruba dvacetinásobně vyšší hloubkou ostrosti než u standardního systému bez použití TAGLENS.

Rozšiřující systém TAGLENS se skládá ze samotné optické jednotky, budiče jednotky a případně dalšího volitelného příslušenství (zdroj pulzního světla aj.). Nezbytné je ovšem mít i základní optikou sestavu s objektivem, optickým tělem a kamerou.

Optické systémy s použitím TAGLENS lze použít k přímému pozorování nebo spolu se SW systémy pro analýzu obrazu. V takovém případě se TAGLENS většinou používá k automatické inspekci, zjišťování povrchových vad na členitých a zakřivených výrobcích. K dispozici bude i SW s detekcí vad s použitím prvků umělé inteligence.

•  Snímače

Skupina snímačů se dělí na dvě hlavní kategorie:

  • kontaktní snímače (lineární snímače, úchylkoměr s výstupy signálu)
  • bezkontaktní snímače (laserové snímače)
8054/MCZ_EJ_manual.png

Nová úspěšná řada lineárních snímačů LG100/ / LG200 s příslušenstvím je charakteristická rozlišením až 0,1 µm s vynikajícími parametry životnosti (~15 mil. cyklů díky valivému uložení vřetena) a odolnosti vůči vlivům prostředí (IP67G). Celý ekosystém příslušenství umožňuje modulární montáž na DIN lištu a nabízí široké možnosti připojení na spolupracující systémy (VCP over USB, CC-link, ProfiNet, EthernetIP, EtherCAT a další. 

O lineárních snímačích jsme publikovali řadu specializovaných článků včetně aplikačních příkladů a návodů.

Laserové mikrometry jsou bezkontaktní snímače s procházejícím optickým svazkem o rozsahu 2 - 160 mm, s přesností měření pod 1 µm (dle rozsahu) a rychlostí měření kolem 1000 vzorků/sec. Jsou mimořádné vhodné pro kontinuální procesy (tažní drátů a vláken, díly na dopravníkových pásech, ...), rychlá měření a měření s požadavkem na bezkontaktní způsob.

V průběhu roku 2023 bude dostupná nová řada laserových mikrometrů s vyhodnocovacími jednotkami pro modulovou montáž na DIN lištu a rozšířenou konektivitou (průmyslový ethernet) obdobně jako je tomu u nových lineárních snímačů.

•  Objektivy a mikroskopové díly

Mitutoyo je výrobcem velice kvalitních mikroskopových objektivů charakteristických mj. velkou pracovní vzdáleností, která je požadovaným a často zásadním faktorem použití v technických odvětvích. Tyto objektivy jsou mj. používány v řadě výzkumných pracovišť v oblasti laserového výzkumu.

Kromě samotných objektivů je k dispozici celé spektrum příslušenství pro stavbu specializovaných optických skupin používaných v technických zařízeních, například při výrobě displejů, adjustaci polovodičových komponent laserem, polovodičové litografii (nastavování soutisku masek) a mnohých dalších.

Článek o praktickém použití uvedených komponent najdete zde: Úvod do video mikroskopových jednotek.

•  Mikrometrické hlavice

Mitutoyo nabízí desítky typů mikrometrických hlavic od miniaturních s průměrem vřetena 2 mm  a rozsahem od 1 mm až po hlavice s rozsahem 50 mm. Zásadní vlastností těchto hlavic je skvělá opakovatelnost a velká životnost s garantovaným počtem cyklů při zatížení (!)*.

* POZNÁMKA: mnoho jiných dodavatelů negarantuje počet cyklů, případně tyto cykly musí být BEZ zatížení, tj. přestavování nemá být prováděno v zatíženém stavu.

Mikrometrické hlavice se používají k přesnému a definovanému polohování pohyblivých celků, kde mohou přímo plniti měřící funkce. Digitální hlavice jsou vybaveny možností výstupu dat.

Precizní mikrometrická vřetena jsou "mikrometrické hlavice bez stupnice" a jsou určena pouze jako posuvové díly (motorizovaná vřetena) nebo k zástavbě tam, kde je odměřování řešeno externě.

•  Litematic

Litematic je měřící systém s mimořádně malou měřící silou 0,01 N.  Primárně je určen k měření fólií a další materiáků, které se mohou větší silou deformovat nebo poškodit (stopa po kontaktu s dotekem).

Aktuálně je velmi vyhledávaným měřidlem v oboru výroby baterií pro měření vnitřních fóliových struktur.

•  Lineární pravítka

Lineární pravítka se používají k průběžnému měření polohy. Typické použití je na odměřování polohy na osách obráběcích strojů, v polohových mechanismech a dalších. Podrobnosti o jednotlivých typech lineárních pravítek a jejich použití jsou publikovány zde.