Názov a filozofia

Historical_figurative_mark_of_Mitutoyo.jpgNázov Mitutoyo

Japonský názov spoločnosti Mitutoyo sa dá volne preložiť ako "hojnosť troch prvkov". Znamená to opatrnosť, dobrosrdečnosť a silu, postoje tak vysoko cenené zakladateľom spoločnosti, pánom Yehanom Numatom.

Tieto základné pojmy myslenia Yehana Numata boli doplnené aspektami západnej filozofie, ktoré se objavili pri štúdiu hospodárskych vied v USA.

Podľa Yehana Numata, syna váženého japonského chrámového kňaza, by mali mať ľudia tri vlastnosti: citlivosť, prívetivosť a silu. Citlivosť interpretoval ako schopnosť pre presné pozorovanie, prívetivosť ako súcit a zhovievavosť voči vašej ďalšej sile, zatiaľ čo sila bola potrebná k účinnému plneniu správne zvolených požiadavkov.

Tieto tri nepostradateľné ľudské vlastnosti boli tiež založené ako základy pre jeho podnikateľskú filozofiu, prevedené do pripravenosti pre inovácie, všeobecnej spravodlivosti a orientácii na budúcnosť - tri cnosti sú nevyhnutné pre konanie dobra ako ľudská bytosť a dosiahnutie úspechov v podnikaní.

Číslo tri, v japončine sa vyslovovuje "Mitu", alebo "Mitsu", má význam v japonskej kultúre a náboženstve, napríklad s ohľadom na stanovenie náboženských prvkov.

To tiež vysvetľuje, prečo veľké množstvo názvov spoločností obsahuje slabiky "Mitu" - rovnako, ako v názve.

Filozofia Mitutoyo

Mitutoyo korporátna filozofia sú v podstate trvalé "základné hodnoty", ktoré naša organizácia a zamestnanci musia dodržiavať. Spája všetky spoločnosti Mitutoyo a ich zamestnancov po celom svete v spoločnom porozumení a odhodlaní.

graphic_total.jpg

 

header_1.jpg

  • Prispievať k blahobytu ľudí podporovaním porozumenia buddhizmu.
  • Ukázať, že Mitutoyo vyniká v oblasti odborných znalostí a vo svojom obchodnom chovaní po celom svete.

header_2.jpg

Prispievať k blahobytu spoločnosti prostredníctvom presných meracích technológií.

Našu činnosť budeme riadiť na základe týchto hodnôt:

  • Poskytnúť technické riešenia pre podporu rozvoja podnikania našich klientov.
  • Celosvetovo prispievať k rozvoju priemyslovej schopnosti merania.
  • Rozvíjať zdravé vzťahy a spoločné prosperity s obchodnými partnermi.
  • Podporovať a propagovať svetový mier, ľudské šťastie a harmóniu so životným prostredím.
  • Používať obchodné praktiky, ktoré odrážajú integritu Mitutoyo a celosvetovo vedúcu značku.
  • Pestovať žiarivú firemnú kultúru, ktorá inšpiruje vášeň v našich zamestnancoch odviesť čo najlepšiu prácu, byť najlepší.

header_3.jpg

'Kvalitné prostredie, kvalitní ľudia, kvalitná technika'

header_4.jpg

'Uprímnosť, ohľaduplnosť, odhodlaný duch'

header_5.jpg

Tento etický kódex chovania (ďalej označovaný iba ako „Etický kódex“) je etická smernica pre chovanie všetkých pracovníkov/pracovníčok (vrátane vedúcich pracovníkov) spoločnosti Mitutoyo Česko s.r.o. v každej oblasti obchodných aktivít. Budeme sa chovať podľa týchto etických zásad a rešpektovať ich hlavne vtedy, keď si obchodné rozhodnutia žiadajú voľbu medzi etikou a snahou po zisku.

Etický kódex chovania