Ekologické iniciatívy

Politika ochrany životného prostredia

V náväznosti na firemné motto: "Kvalitné prostredie, kvalitní ľudia, kvalitná technika", celá spoločnosť pracuje na globálnej ochrane životného prostredia, ako jednom z hlavných tém firemných aktivít Mitutoyo.

  1. Dodržiavanie ekologických noriem a ďalších súvisejúcich požiadavkov, a neustále sa snažiť, aby sa zabránilo znečišteniu.
  2. Stanoviť ciele spojené s životným prostredím pre minimalizáciu záťaže životného prostredia, pravidelne kontrolovať tieto ciele, a ďalej pracovať na zlepšení nášho systému environmentálneho managementu.
  3. Snažiť sa vyvíjať viac výrobkov šetrných k životnému prostrediu.
  4. Efektívne využívať prírodných zdrojov, zlepšiť energetickú účinnosť, znížit používanie toxických látok a nakladanie s odpadmi, a podporovať recykláciu a opätovné využitie materiálov.
  5. Vzdelávať zamestnancov v otázkách životného prostredia a zvyšovať povedomie o bezpečnosti životného prostredia.

Systém environmentálního managementu

MITUTOYO vybudovalo v celej spoločnosti systém environmentálneho managementu v roku 1999 a od tej doby pôsobí v oblasti ochrany životného prostredia činnosťou zameranou na vývoj a výrobu viac ekologicky šetrných výrobkov a zníženie dopadov na životné prostredie našich zariadení.

Zadávanie ekologických zákaziek

MITUTOYO sa snaží vyvíjať viac šetrné výrobky k životnému prostrediu, ktoré minimalizujú dopad na životné prostredie rôznými spôsobmi. Jednou z možností je podpora "zadávania zelených zákaziek", ktoré kladú dôraz na používanie dielov a materiálov šetrných k životnému prostrediu.

Výrobky šetrné k životnému prostrediu

MITUTOYO aktívne podporuje uplatňovanie európskej smernice RoHS (smernice Európského parlamentu a Rady Európskej únie, ktoré umožňujú použitie určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach), a v súčasnej dobe ponúka RoHS kompatibilné produkty, ako sú následujúce.

Solárne posuvné meradlá
Solárne posuvné meradlá
Mikrometre DIGIMATIC
Mikrometre DIGIMATIC
Odchýlkomery ABS DIGIMATIC
Odchýlkomery ABS DIGIMATIC
CNC kamerové meracie prístroje
CNC kamerové meracie prístroje