Výmena základných mierok

Problém v rozmerovej stabilite nastavovacej mierky pre mikrometre 225 mm

Nedávno sme zistili, že existuje možnosť rozmerovej chyby pri nastavovacej mierke pre mmikrometre, ktorá je dodávaná s niektorými mikrometrami, alebo samostatne. V dôsledku tejto potenciálnej chyby Vám zdarma vymeníme dotknuté nastavovacie mierky pre mikrometre.

Táto výmena sa týka iba určitých výrobkov vyrobených v určenom časovom období. Nižšie uvedené informácie definujú dotknuté výrobky. Niektoré z nich boli dodané spoločne s novými mikrometrami, zatiaľ čo iné boli predávané samostatne.

Mitutoyo sa, ako vždy, snaží zachovať najvyššie štandardy kvality. Vopred Vám ďakujeme za pochopenie a spoluprácu v tejto záležitosti. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti, ktoré Vám, alebo našim váženým zákazníkom, tento problém mohol spôsobiť.

 
Dotknuté výrobky
 
0223.jpg
・Názov výrobku: Nastavovacia mierka pre mikrometre (Micrometer Standard Bar) (225 mm)
・Označenie: (Model No.) MB-225
・Objednacie č.: (Order No.) 167-109
・Sériové č. (Serial No.) viď nasledujúca tabuľka.
Sériové č. 6047077 až 6047256
  6047370 až 6047371
6048270 až 6048332
6048349 až 6048465
6049007 až 6049148
6049150 až 6049187
*Dotknuté výrobky sú produkty dodané v decembri v roku 2016 a neskôr.

Výrobky dodávané s nastavovacou mierkou (225 mm)

Výrobok Objednacie č. Označenie
Mikrometer 103-146 OM-250
103-146-10 OM-250
103-914-40 OMST1-300B
103-914-50 OMST1-300C
103-915 OMST2-300
103-915-10 OMST2-300
104-136 OMC-300
104-136A OMC-300
104-141 OMC-300
104-141A OMC-300
111-124 SPM-250
122-110 BLM-250
123-110 GMA-250
124-182 GMB-250
143-110 OMP-250
DIGIMATIC mikrometer 293-255-30 MDC-250MX
340-252-30 OMC-300MX
Sada nastavovacích mierok pre mikrometre 167-903 MBST-275

Popis závady

Dotknuté nastavovacie mierky majú nedostatečnú rozmerovú stabilitu a môžu v dôsledku nesprávneho tepelného spracovania zmeniť svoj rozmer.
Pokiaľ je nulový bod mikrometra nastavený pomocou rozmerovo nestálej nastavovacej mierky, bude výsledok nastavenia nulového bodu nepriaznivo ovplivnený.

Náprava

Výmena nastavovacej mierky (225 mm) zdarma. Prosím kontaktujte obchodné zastúpenie Mitutoyo.

Dotazy

V prípade dotazov neváhajte kontaktovať obchodné zastúpenie Mitutoyo.