Zber elektroodpadu

WEEE_w405.png

Niektoré produkty Mitutoyo obsahujú batérie.

V súvislosti s distribúciou týchto batérií sme povinní ako predajca v súlade so zákonom o elektroodpade informovať našich zákazníkov o následujúcich skutočnostiach:

  • Likvidácia použitých batérií v domácom odpade je zakázaná.
  • Použité batérie sa musia zlikvidovať na zbernom mieste. Likvidácia je pre zákazníkov zadarmo.
  • Použité batérie môžete tiež vrátiť spoločnosti Mitutoyo, pokiaľ ste ich pôvodne zakúpili od spoločnosti Mitutoyo. 

Vrátené použité batérie môžete tiež zaslať poštou na adresu sídla spoločnosti:

Mitutoyo Česko s.r.o.
Dubská 1626
415 01 Teplice

 

V súvislosti so zberom elektroodpadu je spoločnosť Mitutoyo Česko s.r.o. zaregistrovaná v spoločnosti ASEKOL a.s. s evidenčným číslom osvedčenia o zapojení do systému ASEKOL 2005/10/10/308. v skupine Sk.6.