Otvorenie nového M3 Solution centra v Považskej Bystrici

Otvorenie novej pobočky na Slovensku
Strategickým cieľom firmy Mitutoyo sú trvalé investície do vlastných predvádzacích centier a ich vybavenie najmodernejšími prístrojmi. Tieto centrá ponúkajú zákazníkom možnosť overiť si požadované technológie ešte pred samotnou realizáciou svojich nákupných a investičných zámerov. Cieľom je vždy zvoliť optimálne riešenie v pomere cena a výkon. V predvádzacích centrách máme k dispozícii širokú paletu takmer celého sortimentu presnej meracej techniky Mitutoyo, čo je veľkou príležitosťou nás navštíviť. Posledným príkladom je novo otvorené predvádzacie centrum firmy Mitutoyo Česko s.r.o., organizačná zložka v Považskej Bystrici, aby aj naši zákazníci na Slovensku mali rovnaké možnosti, ktoré ponúkajú predvádzacie centrá v Mošnove a Tepliciach v Českej republike.

Tu sme napríklad inštalovali 3D CNC SMS STRATO - Active 7106 pri ktorom je základná presnosť 1,2 µm.

Tešíme sa na Vašu návštevu v našich nových priestoroch so všetkými záujemcami o presnú meraciu techniku ​​Mitutoyo.