Certifikácia a akreditácia

Po celom svete je Mitutoyo synonymom pre efektívne riadenie kvality v podnikoch všetkých veľkostí, od živnostníkov až po významných celosvetových hráčov v spracovateľskom priemysle.

Z tohto dôvodu má riadenie kvality veľký význam v našich vlastných priestoroch - bez ohľadu na to, či sa jedná o vývoj, výrobu alebo administratívu - o tom svedčí referencia nezávislých inštitúcií a certifikačných autorít.

Certifikácia v súlade s ISO 9001:2015

TUV_logo

Mitutoyo Česko s.r.o. je certifikované v súlade s ISO 9001:2015 pre oblasti "Predaj, dodávanie tovaru, servis, kalibrácia, školenie a súvisiace služby pre stroje, prístroje, zariadenia pre spracovanie dát a software v oblasti metrológie".

pdficon_large.pngMitutoyo Europe GmbH: Certifikát ISO 9001:2015 (Hlavný certifikát/Main Certificate)

pdficon_large.pngMitutoyo Česko s.r.o.: Certifikát ISO9001:2015 (česky)
pdficon_large.pngMitutoyo Česko s.r.o.: Certifikát ISO9001:2015 (anglicky)

Akreditácia v súlade s ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

CK_2390.gif

Kalibračné laboratórium spoločnosti Mitutoyo Česko s.r.o. je akreditované podľa požiadaviek medzinárodnej normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pre oblasť "Kalibrácia súradnicových meracích strojov (CMM), prístrojov na meranie drsnosti a tvaru povrchu, profilprojektorov, mikroskopov, výškomerov kruhomerov v rozsahu prílohy osvedčení".

pdficon_large.pngMitutoyo Česko s.r.o.: Osvedčenie o akreditácii ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

pdficon_large.pngMitutoyo Česko s.r.o.: Certificate of Accreditation ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Laboratórium vyhlasuje svoju zodpovednosť za správu všetkých informácií získaných alebo vytvorených počas vykonávania kalibrácie a súvisiacich činností a to prostredníctvom právne vymáhateľných záväzkov.

Laboratórium používa na kalibráciu interný kalibračný postup určený meradlom, ktoré je kalibrované.

Kalibrované meradlo Kalibračný postup
Súradnicový stroj MCZ-PI-KL_SD15_
KP 01
s využitím noriem ČSN EN ISO 10360-2, ČSN EN ISO 10360-5 s využitím manuálu na používanie stroja
Prístroj na meranie drsnosti povrchu
Prístroj na meranie tvaru povrchu
MCZ-PI-KL_SD15_
KP 02
s využitím noriem ČSN EN ISO 3274,  ČSN EN ISO 12179 a manuálu na používanie prístrojov
Profil projektor
Merací mikroskop
MCZ-PI-KL_SD15_
KP 03
s využitím manuálov na používanie prístrojov
1D meracie prístroje
(výškomer)
MCZ-PI-KL_SD15_
KP 04
s využitím manuálov na používanie prístrojov
Kruhomery MCZ-PI-KL_SD15_
KP 05
s využitím manuálov na používanie prístrojov

 

Certifikácia ekonomickej kondície

V roku 2022 sme získali certifikát AAA potvrdzujúci spoľahlivosť, dôveryhodnosť a minimálnu rizikovosť spolupráce s našou firmou podľa BISNODE ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

MCZ_Bisnode2022EN.png

pdficon_large.pngMitutoyo Česko s.r.o.: Hodnocená vysoké důvěryhodnosti AA Bisnode