Aplikácia 3D SMS s robotmi FANUC

Súradnicové meracie stroje (CMM) môžu ľahko kooperovať s externými riadiacimi systémami a môžu tak byť ľahko integrované do robotizovaných pracovísk.

Nasledujúce ukážky predstavujú príklady integrácie CMM s kolaboratívnym robotom FANUC CRX. V prvom prípade ide o modelové prepojenie súradnicového stroja MiSTAR555 (pracovný rozsah 570 x 500 x 500 mm) s robotom. Úlohou robota je vkladať dostupný diel do príslušného prípravku pre meranie a potom odobrať zmeraný kus. Pre meranie môžu byť k dispozícii dva typy dielov, z ktorých jeden je prioritný a má pre meranie prednosť pred druhým dielom pripraveným pre meranie v zásobníku.

Druhé video zachytáva reálnu situáciu z prípravy robotického pracoviska u zákazníka. Diely sú merané v CMM KoGaMe (pracovný rozsah 120 x 120 x 80 mm). Diely sú odoberané z výdajného pása dvoch výrobných strojov, diely z každého stroja sú mierne odlišné.

V oboch prípadoch je riadenie celého pracoviska realizované riadiacim systémom robota. Na strane CMM je pridaná len IO karta a zodpovedajúca kabeláž pre prenos stavových a riadiacich signálov medzi oboma strojmi.