Software a aktualizácia

LSM QUICKTOOL (jednoducho ovladateľný program pre laserové skenovacie mikrometre)

Tento program je jednoduchý komunikačný program využívajúcí komunikačné funkcie modelov LSM-6000S, 6000, 6100, 6200, 5000, 5100, 5200, 6900 a 9506.
LSM QUICKTOOL podporuje následujúce operácie:
Základné nastavenia a nastavenia funkcií.
Zobrazovanie výsledkov merania na obrazovke a ich uloženie do súboru CSV.
Podporované operačné systémy sú Windows 7 / 8.1 (32bit / 64bit) a Windows XP (32bit).

LSM QUICKTOOL ako ZIP archív (Anglicky)

POZNÁMKA:
Pre pripojenie zobrazovacej jednotky LSM k PC je potrebný voliteľný kábel RS-232C (objednacie č. 12AAA807D).


USB Serial-Converter

Ovládač: USB-Serial-Converter (VCP=virtuálny COM port) tiež pre Windows 7 a Windows 8.1

USB-Serial-Converter (VCP) ako ZIP archív (viacjazyčný)

Ovládač pre DMX-1 USB, DMX-2 USB, DMX-3 USB, DMX-4-2 (VCP=virtuálny COM port)


Komunikačný USB ovládač pre QM-Height QMH-350A/350B/600A/600B

Inštalácia tohto komunikačného ovládača z tejto domovskej stránky do vášho počítača, bude výškomer QM-Heigh (model QMH-350A, 350B, 600A, 600B) schopný výstupu dát cez konektor Micro USB hlavnej jednotky. Komunikačný ovládač je k dispozícií zdarma.

POZNÁMKA:
Pre dátovú komunikáciu použite komerčne dostupný kábel Micro USB. Po stiahnutí a pred inštaláciou, spustením "setup.exe", si prečítajte kapitolu "4.2 Špecifikáciu dátového výstupu USB" v návode na obsluhu.

Komunikačný USB ovládač pre QM-Height ako ZIP archív


USB komunikačný nástroj

Tento softwarový nástroj môže vytvoriť zjednodušený inšpekčný certifikát na základe výpočtu výsledkov a vyhodnotenia údajov profilu zo Surftest.

POZNÁMKA:
Po stiahnutí a pred inštaláciou, spustením "setup.exe", si prečítajte kapitolu 1 "Inštalácia" v návode na obsluhu.

USB komunikačný nástroj pre Surftest SJ-210, SJ-310 a SJ-410 (viacjazyčný)

USB komunikačný nástroj pre Surftest SJ-500 a SV-2100 (viacjazyčný)


USB komunikačný program (Roundtest RA-10/120) V1.001

Tento softwarový nástroj môže vytvoriť zjednodušený inšpekčný certifikát na základe výpočtu výsledkov a vyhodnotenia údajov z Roundtest.

POZNÁMKA:
Po stiahnutí a pred inštaláciou, spustením "setup.exe", si prečítajte kapitolu 1 "Inštálacia" v návode na obsluhu.

USB komunikačný program - Roundtest RA-10/120 (viacjazyčný)


USB komunikačný program SJ Tools

Tento softwarový nástroj môže vytvoriť zjednodušený inšpekčný certifikát na základe výpočtu výsledkov a vyhodnotenia údajov profilu zo Surftest.

POZNÁMKA:
Informácie o parametroch, ktoré musia byť nastavené pre bezchybnú komunikáciu, nájdete v návode na obsluhu.

USB komunikačný program SJ Tools pre Surftest SJ-201 (viacjazyčný)

USB komunikačný program SJ Tools pre Surftest SJ-301 (viacjazyčný)

USB komunikačný program SJ Tools pre Surftest SJ-401/SJ-402 (viacjazyčný)


WinKey
WinKey prevádza namerané hodnoty z Mitutoyo rozhrania DMX-1 do tabuľky aplikácie Excel.

POZNÁMKA:
Tento software neni kompatibilný s Windows Vista a novšími.

WinKey 1.45 (Nemecky)

WinKey 1.45 (Anglicky)


MeasurLink Serial Terminal
Jedná sa o jednoducho použiteľný nástroj pre ladenie sériovej komunikácie (RS-232C) s PC a ostatným zariadením, tiež umožňuje zhromažďovanie a poskytovanie dát.

MeasurLink Serial Terminal ako ZIP archív