Návody k obsluhe

Pred prístupom k návodom k obsluhe na týchto webových stránkách si prečítajte nasledujúce podmienky. Pokial súhlasíte s týmito podmienkami, možete pristúpiť k prístupu k on-line návodom.

 

  • Tieto on-line návody k obsluhe sú chránené autorskými právami spoločnosti Mitutoyo Corporation (ďalej len naša spoločnosť).
  • Žiadny z návodov k obsluhe dostupných na týchto stránkách, nesmie byť reprodukovaný, čiastočne alebo v celom rozsahu, alebo upravený akýmkoľvek spôsobom, bez súhlasu našej spoločnosti.
  • Návody k obsluhe na týchto webových stránkach sú zamýšlané ako reprezentatívne z tých, ktoré sú dodávané s meracími nástrojmi, ako sú mikrometre a posuvné meradlá, v súčasnej dobe sú k dispozícií na predaj. Tieto webové stránky neobsahujú všetky návody pre našu súčasnú produktovú radu na trhu. Pokial na týchto webových stránkach neni možné nájsť niektorý konkrétny návod produktu, prosím kontaktujte priamo Vášho predajcu aby ste s ním zjednali objednanie tohto návodu.
  • Návody uvedené na týchto stránkach nemusia byť upravené alebo aktualizované vždy, keď sú revidované.
  • Tlačené materiály, ako sú prevádzkové príručky, ktoré doplňujú návody k obsluhe, možu byť dodané s produktom. Upozorňujeme Vás, že tieto materiály nebudú uvolnené na týchto stránkach.
  • Vzhľad a technické údaje produktu, ako sú popísané v návode na obsluhu, podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Výroba a distribúcia akéhokoľvek výrobku može byť ukončené bez predchádzajúceho upozornenia.
  • Služby na týchto webových stránkach podliehajú ukončeniu, zmenám v obsahu či podmienkam bez predchádzajúceho upozornenia.
  • Návody k obsluhe na týchto webových stránkach sú on-line dokumenty určené pre zákazníkov, ktorý si zakúpili výrobky našej spoločnosti. Vezmite prosím na vedomie, že naša spoločnosť nemôže reagovať na pripomienky z iných zdrojov než našich zákazníkov.
  • Naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť voči akejkoľvek strane za žiadne straty alebo škody (vrátane poškodenia v dôsledku poškodenia dát, prerušenia práce atd.), priame či nepriame, sposobené použitím alebo nepoužitím služieb týchto webových stránok, aj ked naša spoločnosť bola už predtým informovaná o možnosti vzniku takejto straty, poškodenia alebo pohľadávky škody treťou stranou.
  • Bezpečnostné opatrenia popísané v návodoch na obsluhu podliehajú zmenám v súlade s akoukoľvek zmenou v právnych predpisoch.

 

Súhlasím