Vyhlásenie spoločnosti Mitutoyo v reakcii na krízu na Ukrajine

Mitutoyo Europe má extrémne multikultúrny tím zložený z jednotlivcov z celého sveta. Jednou z našich zásad vrcholového manažmentu je podporovať a presadzovať mier, šťastie a harmóniu vo všetkých prostrediach.

Vyjadrujeme preto svoje hlboké znepokojenie a smútok nad eskalujúcou vojenskou agresiou, ku ktorej v súčasnosti na Ukrajine dochádza. Pretože máme kolegov a priateľov ako na Ukrajine, tak v Rusku, o tom sme hlboko premýšľali. Aj keď máme samostatné organizácie Mitutoyo po celom svete, stojíme spolu ako jeden tím a zdieľame našu vieru v mier a diplomaciu, pričom porušovanie medzinárodného humanitárneho práva je úplne v rozpore s našimi firemnými hodnotami.

Aby sme podporili ľudí postihnutých týmto konfliktom a v súčasnej dobe v núdzi, vyzvali sme k darcovskej kampani v rámci Mitutoyo Europe Group. Mitutoyo Europe v zhode s tým, čo darujú naši kolegovia, zdvojnásobí čiastku, ktorá má byť zaslaná ako dar Červenému krížu na podporu utečencov z tejto vojenskej agresie.

Pokiaľ ide o mier medzi ľudstvom, nesmieme strácať nádej a nikdy sa nevzdáme.