2000 -

Kronika korporácie

Kronika produktov

2000
Založenie pobočky na Filipínoch.
Založené Mitutoyo Argentína.
Založená pobočka Vietnam Hanoj​​.
Reorganizácia vývojového centra Mizonokuchi na vývojové centrum Kawasaki.2001
Norio Takatsuji menovaný zástupcom predsedom predstavenstva.
Kazusaku Tezuka menovaný prezidentom.

Založené Mitutoyo Šanghaj.
2002
Založená servisná kancelária v Dongguan City, provincie Guangdong, Čína.
Založené Mitutoyo Poľsko.
Založená pobočka Cholburi v rámci Mitutoyo Thajsko.
Založené europské vývojové centrum Mitutoyo v Holandsku.
Založené Mitutoyo Česko s.r.o.
2003
Showroom bol premenovaný na M3 Solution Center ('Em Cube' Solution Center).


2004
Integrovanie Akashi Corporation, Meiho Engineering Limited a Meioh Giken Limited.
Usporiadanie výstavy Mitutoyo na pamiatku 70. výročia založenia na tému "Inovácie pre budúcnosť".
Realizácia rozsiahlej firemnej reorganizácie s cieľom dosiahnuť trhového systému predaja.
Získanie ISO/IEC 17025 pre zákaznícke kalibračné služby.
Založenie Mitutoyo Tianjin.
Založenie Mitutoyo Maďarsko.


2005
Založené Mitutoyo Indonézia.

2006
Konsolidácia Mitutoyo a MSTI korporácie.
Mitutoyo Taiwan založilo M3 Solution Center Čína (Suzhou).
Mitutoyo Mexicana založilo M3 Solution Center Monterrey.
Tomohide Numata menovaný predsedom a prezidentom.
Masashi Ssakamoto menovaný viceprezidentom.


2007
Prijatý etický kódex správania sa skupiny MITUTOYO.
Mitutoyo Šanghaj založil pobočku Chengdu.
Boli integrované servisné divízie Mitutoyo Suzhou a Mitutoyo Šanghaj, a stali sa Mitutoyo Šanghaj (technologicko-servisná časť).
Masashi Ssakamoto menovaný prezidentom.


2009
Toru Nakagawa menovaný prezidentom.
2000 -
2000
Digitálne posuvné meradlo so vstavaným absolútnym pravítkom ABS odolné voči chladiacej kvapaline "CD-15GS".
CS-5000 integrovaný hybridný snímač drsnosti povrchu a kontúry.
CS-5000
Flexibilný merací výškomer pre dielenské použitie "QM-Measure"

2001
ABD Digimatic Dutinomer s integrovaným displejom "CG-D100".
Lineárne pravítka s absolútnym snímačom "Rada AT500".
CNC kamerový merací prístroj "Rada QVA (Quick Vision ACCEL)".
Kompaktný CNC súradnicový merací stroj "Crysta Plus504".

2002
Zahájená výroba pohyblivého mostného typu CNC súradnicového meracieho stroja "Rada FALCIO-Apex2000/3000".
Zahájena výroba vysokorýchlostného a vysoko presného CNC súradnicového meracieho stroja "Rada Crysta-Apex".
Zahájená výroba kompaktného kamerového meracieho prístroja "Rada Quick Vision Elf".
Zahájená výroba manuálneho súradnicového meracieho stroja "Rada Crysta-Plus M".
Zahájená výroba prístroja na meranie tvaru mikro častí "UMAP Vision System".
Zahájená výroba 2D kamerového meracieho prístroja "Rada Quick Image".
Zahájená výroba prístroja na meranie kruhovitosti "RA-1500" a hybridného prístroja na meranie kontúry "CS-3000".


2003
Zahájená výroba, prvej na svete, rady CNC prístrojov na meranie tvaru.
Zahájená výroba digitálneho výškomeru so vstavaným ABS pravítkom.
Zahájená výroba mikrometrov s krytím IP65 a posuvného meradla s krytím IP66, oboje odolné voči chladiacej kvapaline.

2004
Zahájená výroba súradnicového meracieho stroja s vysokou priepustnosťou pre meranie v linke "Rada Mach-V".
Zahájená výroba jedno ručného "Rapkáčového mikrometra".
Zahájená výroba ABS posuvného meradla odolného voči chladiacej kvapaline "Super posuvné meradlo".
Zahájená výroba vysoko výkonného DIGIMATIC úchylkomeru "ID-H".
Zahájená výroba CNC prístroja na meranie drsnosti s pohyblivým stĺpom "SV-3000CNC".
Zahájená výroba meracieho mikroskopu s najvyššou presnosťou na svete "Hyper MF/MF-U".
Zahájená výroba produktov, ktoré poskytujú veľmi vysoký výkon, bezkontaktných CNC kamerových meracích systémov "Rady Quick Vision Stream a Stream Quick Vision Plus".
Zahájená výroba digitálneho posuvného meradla s krytím IP67 "CD-67-PS".

2005
Vyvinutie prístroja na meranie malých tvarov "NANOCORD-UMAP".
Zahájená výroba laserového skenovacieho mikrometra "Rada LSM-500S".
Zahájená výroba veľkého CNC súradnicového meracieho stroja "Rada Crysta-Apex C1600/2000".
Zahájená výroba horizontálneho typu CNC súradnicového meracieho stroja "Rady CarbStrato/CARBapex".
Zahájená výroba keramického štandardu priamosti "Rada SMC" a tichého typu testovacieho prístroja vibrácií "UME200".
Zahájená výroba ručného vibrometra "AHV-1000BU".

2006
Zahájený predaj koncových mierok s koeficientom tepelnej rozťažnosti.
Zahájený predaj tvrdomerov Micro-Vickers "Rada HM-200".
Zahájený predaj profil projektora "Rada PJ-H30".

2007
Uvedenie renovovaného CNC kamerového meracieho prístroja "Rada Quick Vision" na trh.
Uvedenie na trh ABS posuvného meradla odolného voči chladiacej kvapaline s krytím IP67.
Uvedenie na trh prístroja na meranie kruhovitosti "Roundtest RA-10" a "Roundtest RA-120".
Uvedenie na trh digitálneho mikrometra "QuantuMike".
2010
Založené Mitutoyo Europe GmbH.
Založená pobočka Mitutoyo Hangzhou v Šanghaji.
2012
Založené Mitutoyo RUS LLC.
Založené Mitutoyo Vietnam Co., Ltd.
Založené Mitutoyo Romania SRL.
Mitutoyo Scandinavia AB založilo pobočku vo Fínsku.
Mitutoyo Leeport Metrology Corporation sa stalo konsolidovanou dcérskou spoločnosťou


2013
Založené Mitutoyo Austria GmbH
Založené Micro Encoder Los Angeles, Inc.


2014
Pri príležitosti 80. výročia sa uskutočnila súkromá výstava.
Založené Mitutoyo Philippines, Inc.


2016
Nadobudnutie akcií a obchodnej aliancie TAG Optics Inc.
Nabudnutie akcií a obchodnej aliancie Mapvision Ltd.
Založené Mitutoyo Optics Manufacturing America Corporation


2017
Toru Nakagawa menovaný predsedom predstavenstva.
Yoshiaki Numata menovaný prezidentom.
2010 -
2010
Zahájená výroba prenosného prístroja na meranie drsnosti povrchu "Rada SJ-210".
Zahájená výroba systému prenosu nameraných dát "USB Input Tool Direct USB-ITN".
Zahájená výroba úplne prerobeného prístroja na meranie priemeru "Bore Gage".
Zahájená výroba CNC súradnicového meracieho stroja "Rada STRATO-Apex7 00/900".

2011
Zahájená výroba tvrdomerov Rockwell "Rady HR-100 až 400".
Zahájená výroba bezkontaktnej riadkovej laserovej sondy SurfaceMeasure606 pre CNC súradnicové meracie stroje.
Zahájená výroba prístroja na meranie kruhovitosti/valcovitosti "Roundtest RA-1600".
Zahájená výroba CNC súradnicového meracieho stroja "Rada CRYSTA-Apex 700/900".
Zahájená výroba DIGIMATIC mikrometra s veľmi vysokou presnosťou (rozlíšenie 0,1 mikrometra) "MDH-25M". MDH

2012
Zahájená výroba prístroja na meranie drsnosti povrchu "Rada SURFTEST SJ-310/410".