Mitutoyo meradlá a prístroje je možné pohodlne vidieť a predviesť v ktoromkoľvek showroome Mitutoyo v Európe. Tieto centrá sú plne vybavené a obsahujú prevádzkové modely najnovších meradiel a prístrojov Mitutoyo. Zamestnancami sú odborníci, vysoko kvalifikovaní aplikační technici, ktorí Vám môžu ukázať najnovšie technológie alebo dokonca spolupracovať s Vami a vyvíjať riešenia pre konkrétne aplikácie.

Kontaktujte ktorýkoľvek showroom Mitutoyo vo Vašom okolí a dohodnite si stretnutie, alebo jednoducho požiadajte o súkromnú ukážku.

Vyžiadajte si ukážku ešte dnes a uvidíte, prečo si mnoho inžinierov vyberie práve Mitutoyo.

Najlepším spôsobom, ako porozumieť kvalite meradiel a prístrojov Mitutoyo, je vyskúšať si to na vlastnej koži.

 

Lineup-CMM.png

 

Súradnicové meracie stroje Mitutoyo sú k dispozícii v širokej škále veľkostí a tried presnosti s cieľom pokryť prakticky všetky aplikácie presného 3D merania, pričom každý stroj predstavuje vynikajúcu investíciu z hľadiska produktivity, všestrannosti, kvality konštrukcie, školení a servisnej podpory.

Každá súčasť stroja je navrhnutá s využitím najnovších technológií CAD, aby bol zaistený maximálny výkon, a sú vyrobené z materiálov, ktoré sa najlepšie hodia na tento účel pre zaručujúcu životnosť a čerpajúce z bezkonkurenčných technologických znalostí svetového lídra v metrológii. Široká škála kontaktných a bezkontaktných sond umožňuje vykonávanie mnohých druhov meraní, ktoré sú komplexne zálohované v analytickom softvéri na včasnú interpretáciu výsledkov merania, čo je nevyhnutné pre udržanie kroku s dnešnou rýchlou produkciou.

 

Lineup-FMI.png

 

Mitutoyo prístroje na meranie tvaru sú známe tým, že efektívne hodnotia zložité tvary kdekoľvek od zaoblení až po valce prípadne od plochých až po zložito zakrivené plochy. Tieto vysoko sofistikované stroje dokážu pokryť všetko. 

Vďaka rozsiahlemu portfóliu systémov na meranie drsnosti kontúry, kruhovitosti a drsnosti povrchu ponúka Mitutoyo stroje pre každú úlohu, veľkú aj malú. Všetky systémy majú pozoruhodnú prevádzkyschopnosť a funkčnosť, pričom každý z nich je revolučným produktom v ich vlastnej príslušnej oblasti merania. Každý systém, ktorý je kompatibilný s našimi svetovo známymi softvérovými balíkmi FORMTRACEPAK alebo ROUNDPAK, Vás pripraví aj na tie najťažšie úlohy, s ktorými sa špecialista na zabezpečenie kvality môže stretnúť.

Lineup-EduPack.png

 

Vyžiadajte si ukážku ešte dnes!

Každý žiadateľ obdrží na základe registrácie * ZADARMO Mitutoyo školiaci balíček!

Spojte sa s nami osobne alebo online!

Vyžiadaním osobnej ukážky súhlasíte s tým, že Vás autorizovaný zástupca spoločnosti Mitutoyo Česko s.r.o. kontaktuje prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, aby sa s Vami spojil a prebral všetky potrebné podrobnosti a vybral najvhodnejší dátum ukážky. To vyžaduje úplnosť a správnosť vašich kontaktných údajov, hlavne e-mailu a Vášho telefónneho čísla.

* Táto ponuka je k dispozícii iba v Rakúsku, Belgicku, Českej republike, Slovensku, Nemecku, Holandsku, Francúzsku, Španielsku, Portugalsku, Turecku, Spojenom kráľovstve, Švajčiarsku, Taliansku, Maďarsku, Rumunsku, Poľsku, Švédsku, Fínsku a Ruskej federácií.

Kód CAPTCHA

MiSTAR 555 - Shop Floor Type CNC CMM

 

Versatility. Simple Operation. Compact Design.

Find out more

Formtracer Avant Roughness and Contour Measurement

 

Space saving dual-purpose design. Versatile. Easy to use. Expandable.

Find out more

Additional Free Software! 60 DAY Offline Part Programming Software FREE TRIAL!

For more free use of our various software check out our offer of MiCAT Planner and MCOSMOS and see if you would like to try either out for yourself!

Find out more