MeasurLink 9 - 60-dňová skúšobná verzia zadarmo!

 60 - dňová skúšobná verzia Mitutoyo MeasurLink 9 vám umožní

  • Vyskúšať možnosti spracovania a vyhodnotenie dát
  • Pripojiť reálna meracie zariadenie (vrátane prístrojov iných výrobcov)
  • Vyskúšať integráciu do podnikového systému (reporting, messaging, prepojenie aplikácií, export, import)

MeasurLink

Je neoddeliteľnou súčasťou softvérového riešenia Mitutoyo pre aktivity Six Sigma, zber dát a štatistické riadenie procesu (SPC). Tiež je ideálnym riešením pre automatizáciu a centralizáciu zberu dát, analýzu inšpekčných dát, vyhodnotenie procesov, znižovanie nepodarkov a zlepšovanie vzťahov so zákazníkmi.

MCZ_measurlink9a.png

Štandardné vlastnosti MeasurLinku 9

Počas skúšobného obdobia budete mať prístup k celej sade MeasurLink 9 a ku všetkým jeho vynikajúcim funkciám:

·    Priebežné testovanie štatistických dát
·    Alarmy a emailové upozornenie na nespôsobilé procesy
·    VVýpočty Cp, Cpk, Pp a Ppk v reálnom čase
·    Okamžité grafy Pre-Control, X-Bar R a IMR
·    Priraďovanie dát príčin a nápravných opatrení

Udržte svoje procesy pod kontrolou vďaka identifikácii a obmedzeniu variability procesov pomocou MeasurLink!

Najnovšie funkcie dostupné v MeasurLinku 9

Dynamická dáta v reálnom čase 

Zobrazenie a záznam dynamických dát zo zdrojov aj vo vysokých vzorkovacích frekvenciách

Scenáre "Čo keď" v Process Analyzeru

Spúšťanie hypotetických scenárov pre rôzne procesy

Graf neistoty v reálnom čase

Zobrazenie vlastností meradla a jeho vplyvu na meranie v reálnom čase

DAQ zdroj typu MTConnect

Zber dát v reálnom čase vďaka konfigurácii sieťových dátových prúdov ako kanálov zariadení

Zálohovanie a obnovenie databázy

Zálohujte alebo opäť obnovte svoju databázu priamo z konzoly MeasurLink

Podpora Windows Active Directory

Umožňuje využitie užívateľov a skupín Windows pre správu oprávnení

Vyžiadajte si Plnú verziu softvéru na 60 dní testovaní zadarmo - ešte dnes!

Softvér Mitutoyo zahrnutý v bezplatnej skúšobnej verzii môže byť používaný po dobu 60 dní od inštalácie.

MeasurLink 9 je dodávaný s databázovým serverom Microsoft SQL Server Express Edition 2017 alebo 2014 SP1 pre Windows 7 alebo 32-bitové systémy. Ten môže byť použitý nielen pre lokálnu inštaláciu, ale aj pre sieťové použitie.

MeasurLink môže pracovať s nasledujúcimi verziami Microsoft SQL Servera:

·   2019 Standard Edition,
·   2019 Enterprise Edition,
·   2017 Standard Edition,
·   2017 Enterprise Edition,
·   2016 Standard Edition,
·   2016 Enterprise Edition,
·   2014 Standard Edition,
·   2014 Business Intelligence Edition,
·   2014 Enterprise Edition

MeasurLink je možné prepnúť do 17-tich rôznych jazykov..

 Pre viac informácií a získanie produktov nás kontaktujte na: aplikace@mitutoyo.cz