Zľava k 55. výročiu Mitutoyo EUROPE

Objednajte si zadarmo 60-dňovú skúšobnú verziu a získajte tak 16%* zľavu pri zakúpení

 

MeasurLink 10

 

ZÍSKAJTE IHNEĎ

 

*doba akcie od 08. mája do 31. decembra 2023. Platí len pre vybrané a novo zakúpené licencie.

Zľava k 55. výročiu Mitutoyo EUROPE

Výkonná správa dát a SPC software pre výrobcu každej veľkosti.

MeasurLink® 10 teraz ponúka ešte viac spôsobov, ako uľahčiť analýzu nameraných dát, zefektívniť kontrolu, lepšie vyhľadávať a eliminovať zdroje odchýliek a nepresností!

MeasurLink® 10 vďaka nástrojom pre automatizovanú analýzu zefektívňuje zber dát a riadiace procesy.

Výkonná správa dát a SPC software pre výrobcu každej veľkosti.

Mitutoyo končí s podporou verzie MeasurLink 8

Po takmer 8 rokoch spoločnosť Mitutoyo ukončuje podporu softwaru MeasurLink® 8, ale uvádzame na trh výkonnějšiu verziu softwaru MeasurLink.

MeasurLink® 10 poskytne Vašej organizácií prístup k ďalším novým funkciam, ktoré ešte viac uľahčia riadenie kvality vo Vašej firme.

MeasurLink 10 stavia na existujúcej architektúre MeasurLink 9, ktorý se tešil rekordnému využitiu licencií v priebehu svojej životnosti ako aktuálnej verzie.

Čo je nové?

First-Article-Inspection.png

 

Podpora pre AS9102
Hlásenia o kontrole prvého výrobku

Poskytuje priamu cestu k vyplňovaniu reportov o kontrole prvého výrobku pred výrobným procesom. Obsahuje formuláre 1, 2 a 3. Export do aplikácie Excel alebo PDF.

 • Uložiť rozloženie pre všetky aktívne behy súčasne, 
 • Collection Scheduler je súčasťou Real-Time.
 • AS9102 Správy o kontrole prvého výrobku (FAIR) sú teraz k dispozícii ako formulár na vyplnenie a tlač. 
 • Podpora odberu vzoriek pre usmernenia C=0 alebo Z1.4. Zobrazuje OC krivky na vyhodnotenie rizika. Export do Excelu alebo PDF.
 • Jeden bod dát možno odstrániť uprostred cyklu. 

Zobrazenie a metrika zmeškaných kontrol

V správcovi procesov umožňuje zobrazenie metrík pre behy, rutiny, stanice a čas pre zmeškané zbery dát.

 • Pridané možnosti Box Plot analýz
 • Vzorkovanie akceptácie pre normy C=0 a Z1.4 na historických dátach.
 • Podpora reportov AS9102 o kontrole prvého výrobku – prezeranie, tlač, úprava, export do Excelu alebo PDF.
 

Collection-Scheduler.png

Data-Transformation.png

 

Transformácia dát

Transformácia dát zo zdrojov merania pred uložením a zobrazením výsledkov. Táto funkcia dokáže prevádzať jednotky a posúvať desatinné čiarky, aby bol zber dát ešte jednoduchší.

Je navrhnutý tak, aby zhromažďoval dáta v mieste výroby, a operátori tak môžu byť upozornení na trendy, cykly a nezhody, hneď ako sa objavia. Prispôsobiteľné uživateľské rozhranie umožňuje uživateľovi takmer nekonečné možnosti spôsobov zobrazenia informácií špecifických pre daný proces. MeasurLink Real-Time má schopnosť pripojiť a získávať dáta prakticky z akéhokoľvek meracieho zariadenia. Podporuje celú radu metrologických technológií, vrátane posuvných meradiel, mikrometrov, odchýlkomerov, súradnicových meracích strojov, optických systémov a ďaľších.

Akceptácia vzorkov

Funkcia MeasurLink Acceptance Sampling vypočítá správný počet vzorkov, ktoré je treba odobrať, a odmietne alebo prijíme šaržu na základe noriem C=0 alebo ANSI Z1.4. Zobrazenie OC kriviek pre vyhodnotenie rizík. Export do aplikácie Excel alebo PDF.

 • V knižnici rutiny je teraz možné vytvoriť série na iných staniciach, než na ktorých sa používateľ momentálne nachádza, čím sa eliminuje požiadavka, aby na vytvorenie bola osoba, ktorá ju nastavila.
 • Do úrovne revízie charakteristiky v knižnici dielov bola pridaná nová vlastnosť pre Kritickosť. To podporí funkcie pre procesy, ako je vzorkovanie.
 • V Station Library môže byť zdroj DAQ vylepšený tak, aby na dáta použil rovnicu, aby sa „premenili“ na použiteľnejšie dáta v rámci MeasurLink 10.

 • Vylepšenia použiteľnosti knižníc, aby sa možnosti ľahšie hľadali a používali.

 

acceptance-Sampling.png

Report-Scheduler-Dynamic.png

 

Voľba dynamického behu

Táto funkcia umožňuje zaistiť rozšířené vykazovanie. Užívateľom dáva možnosť reportovať o viacerých behoch na samostatných staniciach, dieloch a rutinách na základe kritérií filtra. Výstup všetkých behov odpovedajúcich kritériím filtra do jedného hlásenia alebo do samostatného hlásenia pre každý beh.

Zariadenia MQTT JSON

Podporuje komunikačný protokol machine-to-machine pre priemyslovú automatizáciu. Podobne ako u zariadení RS-232 sa dajú zhromažďovať údaje o meraní, sledovateľnosti a sériovom čísle.

 

MQTT-JSON-.png

 

Ďalšie všeobecné funkcie a vylepšenia MeasurLink

 • Užívateľské prostredie MeasurLink prešlo aktualizáciou vizuálnej prezentácie. Ikony, motívy okien a pracovné plochy boli upravené tak, aby pôsobili plochejším dojmom a používali konzistentnejšie farby. Okrem toho sa pri pozadí grafov, bodov grafu a binov histogramov zmenila predvolená farebná schéma, aby sa odstránil predchádzajúci gradient.
 • Príkazy zariadenia Active Input je možné teraz odosielať do MeasurLink zo zariadenia HID, napríklad pomocou snímača čiarových kódov na otvorenie príslušnej rutiny.
 • Do sekcie Characteristic Independent v zostavách MeasurLink bola pridaná nová stránka zostavy pre zobrazenie histórie elektronického podpisu behu.
 • Keď sa zobrazí dialógové okno pre aktualizáciu verzie databázy (obvykle po použití servisného balíčka) užívateľ má teraz možnosť zmeniť pripojenie tak, aby sa zabránilo aktualizácii databázy, ktorá by nemala byť aktualizovaná (napríklad aby bolo možné prejsť z produkčnej databázy na testovaciu alebo QA databázu).

 

 

 • Bol pridaný typu behu s hodnotami behu SPC (jedná sa o štruktúru behu z predchádzajúcich verzií MeasurLink), výsledkov kontroly prvého článku, preberacej vzorky alebo zmiešaného typu (kombinácia prvých troch). Pre každý typ behu boli pridané špecifické ikony a podľa tohto nového typu je možné tiež zoskupovať príslušné stromy.
 • Bolo použité robustnejšie filtrovanie stromov v Plánovači zostáv, Analyzátore procesov a Správcovi procesov. Pokročilejšie užívateľské prostredie poskytuje možnosť dosiahnuť zložitejšie a podrobnejšie zobrazenie stromov, čo uľahčuje identifikáciu a prácu iba s požadovanými dátami. Kritériá filtra zahŕňajú viac logických operandov, viac typov filtrovania a ovládacie prvky pre zoskupovanie umožňujúce pokročilé poradie operácií. Filtre môžu byť inkluzívne alebo exkluzívne.
 • Grafy XBar/R a XBar/S je možné previesť na "dúhové" grafy zahrnutím čiar zón sigma a voliteľným pridaním farebnej schémy vrámci zón.
 • Pri náhľade alebo tlači grafu v zobrazení Pravdepodobnosť alebo Klasické zobrazenie, ktorý obsahuje filtrované dáta, sa kritériá filtra zobrazia v hornej časti grafu.

 

 

Požiadajte o 60-dňovú plnú testovaciu verziu programu MeasurLink 10 - už dnes!

Software MeasurLink 10, ktorý je súčasťou tejto skúšobnej verzie Mitutoyo FREE TRIAL, sa dá používať 60 dní od inštalácie.

Požadavky na databázový systém (DBMS) 
MeasurLink 10 je dodávaný s kópiou Microsoft SQL Server 2019 Express Edition. Tá môže byť určená pre samostatnú inštaláciu alebo inštaláciu v pracovnej skupine, hoci verzia SQL Server Express sa nedoporučuje pre zákazníkov s viac než 5 licenciami.


MeasurLink 10 podporuje aj nasledujúce verzie servera Microsoft SQL Server:
•    Microsoft SQL Server 2019 všetky vydania
•    Microsoft SQL Server 2017 všetky vydania
•    Microsoft SQL Server 2016 všetky vydania
•    Azure Microsoft SQL Server


Požadavky na operačný systém
Všetky produkty MeasurLink 10 sú podporované v nasledujúcich verziách operačného systému Microsoft Windows:
•    Všetky Windows 11_ 64-bit verzia
•    Všetky Windows 10_ 64-bit verzia

MeasurLink10 podporuje používanie 17 svetových jazykov (český jazyk).

Požiadaním o BEZPLATNÚ SKÚŠOBNÚ AKCIU Mitutoyo 60 DAY MEASURLINK 10 súhlasíte s tým, že autorizovaný zástupca Mitutoyo Česko Vás bude kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, aby s Vami dohodol ďaľší postup. Vyžaduje si to úplnosť a správnosť Vašich kontaktných údajov, najmä e-mailu a Vášho telefónneho čísla.

Ochrana údajov je vecou dôvery – a Vaša dôvera je pre nás dôležitá. My – Mitutoyo Česko s.r.o. – rešpektujeme Vaše súkromie a osobnú sféru. Ochrana, zákonné zhromažďovanie, spracovanie a používanie Vašich osobných údajov sú pre nás dôležitým hľadiskom. Aby ste sa pri návšteve našej webovej stránky cítili bezpečne, pri spracúvaní Vašich osobných údajov dôsledne dodržiavame právne predpisy a radi by sme vás informovali o našom zbere a používaní údajov. Pozrite si prosím naše ​​​​​​ Privacy Policy.

The General Terms and Conditions of Licensing for the Use of Computer Programs (Software) (GTB) of Mitutoyo Europe GmbH are applied for this offer.

Software MeasurLink

Neoddeliteľnou súčasťou aktivít Six Sigma a softvérového riešenia Mitutoyo na zber údajov a štatistické riadenie procesov (SPC). Je to ideálne riešenie na automatizáciu a centralizáciu zberu údajov, analýzu údajov z inšpekcií, meranie procesov, zníženie odpadu a zlepšenie vzťahov so zákazníkmi.

Štandardné funkcie MeasurLink 10

Počas skúšobného obdobia budete mať prístup ku kompletnému balíku MeasurLink 10 a všetkým jeho úžasným funkciám!

 • Živé testovanie štatistických údajov
 • E-mailové upozornenia a alarmy pre procesy mimo kontroly
 • Výpočty Cp, Cpk, Pp a Ppk v reálnom čase
 • Okamžitá predbežná kontrola, graf X-Bar R a IMR
 • Zadávanie údajov priraditeľných príčin a nápravných opatrení
 • Real-Time Dynamic Data
 • What-If Scenarios In Process Analyzer
 • Real-Time Uncertainty Chart
 • MTConnect DAQ zdroje
 • Databáza Backups and Restoration
 • Windows Active Directory Support
   

Kontrolujte kvalitu svojich procesov identifikáciou a redukciou variácií procesov pomocou MeasurLink 10!

 

 

Software MeasurLink

Perfektná kompatibilita s

image.png image.png image.png image.png

Digitálne meradlá

Multi-Gauge prípravky

Súradnicové meranie

Optika, Drsnosť a
Systémy kruhovitosti

 

Čo očakávať? 

image.png image.png image.png image.png image.png

Zníženie nákladov na kontrolu, rework a scrap

Zabezpečenie kvality a konzistencie

Zvýšenie viditeľnosti a dostupnosti dát

Zvýšenie jednoduchosti používania pri kontrolách vo všetkých prostrediach

 Zníženie výrobných chýb pomocou SPC v reálnom čase

 

 

Download details about Mitutoyo MeasurLink 10

MeasurLink is designed to collect and unite all measurement data in one central data base. Measurement results acquired via CMMs are automatically transferred into a SQL database and directly available for monitoring, analysis or reporting in real-time.

Find out more

Additional Free Software! 60 DAY Offline Part Programming Software FREE TRIAL!

For more free use of our various software check out our offer of MiCAT Planner and MCOSMOS and see if you would like to try either out for yourself!

Find out more