Do you have a product enquiry?

Testovacie zariadenie a seizmografy

Tvrdomery Mitutoyo sú k dispozícií v širokom rozsahu pre meranie tvrdosti podľa všeobecne používaných metód ako už v laboratóriu alebo priamo na mieste. Každý výrobok predstavuje vynikajúcu investíciu z hľadiska produktivity, všestrannosti, kvality konštrukcie a servisnej podpory.