Do you have a product enquiry?

Senzorové systémy

Spoločnosť Mitutoyo ponúka lineárne snímače 2- alebo 3-osé zobrazovacie jednotky a laserové skenovacie mikrometre vhodné pre celú radu aplikácií presného merania. Každý výrobok predstavuje vynikajúcu investíciu z hľadiska produktivity, všestrannosti, kvality konštrukcie a servisnej podpory.