Trendy roku 2019

Bezdrôtové pripojenie

V neustále väčšej miere stúpajú požiadavky na elektronický prenos a spracovanie získaných hodnôt. V oblasti malých meradiel je vedúcou technológiou bezdrôtový prenos nameraných hodnôt. Tento segment bol v roku 2018 podporený uvedením nových bezdrôtových modulov U-WAVE TC/TM (fit) pre posuvné meradlá a mikrometre. Podpora krytia IP67 a kompaktné prevedenie tak prinášajú novú kvalitu v použití Mitutoyo meradiel hlavne v náročných podmienkach výroby pri meraní priamo v pracovnom prostredí obrábacích strojov. Cena nových modulov pritom zostáva na rovnakej výške, ako pri predchádzajúcej generácii modulov s prepojovacím káblom.

 

Trendy2019_IDs.jpg

Priemyselná automatizácia

Pre automatizované technologické merania (napojenie na PLC, PC, priamo do technológie) je možné ako progresívne zariadenie doporučiť:

Vysokopresný odchýlkomer ID-H s externým napájaním a výstupom RS232 (špecializovaný RS232 kábel rozhrania ako príslušenstvo [21EAA131]), kterého funkčné režimy a nastavenie hodnôt je možné naplno ovládať po sériovej linke. Jeho použitie je ideálne v situáciách, kde je například potřebné počas prevádzky zmeniť tolerančné medze, alebo diaľkovo ovládať režimy START a STOP při meraní hádzavosti.

Signálny indikátor 543-350B s logickými výstupmi NGO- / GO / NGO+. Vďaka externému napájeniu prevádzka nie je závislá na životnosti batérie, logické výstupy typu otvorený kolektor môžu byť pripojené k prvkom automatizačnej techniky, alebo do elektroniky zariadenia. Diaľkovo je možné vykonávať aj nulovanie, alebo nastavenie jednej z troch uložených PRESET hodnôt.

Pre plnoautomatizované dotykové meranie menších dielov v priemyselných podmienkach vrátane merania priamo na výrobných linkách je určený merací CNC stroj MACH Ko-ga-me s pracovným priestorom 120 x 120 x 80 mm.

 

 

Spracovanie nameraných dát

V oblasti spracovania a vyhodnotenianameraných dát je aj naďalej vlajkoou loďou program pre zber a štatistické spracovanie dát (SPC) Measurlink. V prvom štvrťroku 2019 bude uvedená na trh jeho inovovaná verzia 9.00. Ideálne miesto pre nasadenie MeasurLinku je prostredie s dlhodobo opakovanou výrobou, kde je potřebné sledovať a vyhodnocovať štatistické parametre výrobného procesu. MeasurLink je úplne univerzálna platforma, umožňujúca spracovanie dát jednak z ručných meradiel, ale taktiež z plnoautomatizovaných CNC strojov (dotyk, optika) vrátane zariadení iných výrobcov.

Po softwarovej stránke sa jedná o client - server riešenia s dedikovanou SQL databázou, čo zaručuje robustné a stabilné riešenie, ktorým je možné riešiť všetky SPC požiadavky naprieč celým podnikom.

Measurlink.png