Medzinárodný strojársky veľtrh Brno MSV 2021

MCZ_MSV21_1.jpg

Od 8. do 12. novembra se bude po ročnej prestávke opäť konal Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne.

Kvôli dopadom koronavírusovej krízy na verejné akcie bol tentoraz veľtrh menší ako zo strany vystavovateľov, tak aj z hľadiska počtu návštevníkov. Sme ale radi, že sa verejné akcie s väčšou účasťou ľudí opäť rozbiehajú a ďakujeme všetkým za návštevu v

našom stánku 029 v pavilóne F

Absolútnou novinkou našej expozície bolo predstavenie prístroja Roundtracer FLASH, čo je flexibilný optický merací systém, vhodný pre rýchlu a presnú kontrolu kvality rotačných súčiastok do dĺžky 300 mm v laboratórií ale aj vo výrobnom prostredí.

Medzi ďaľšími exponátmi bol súradnicový merací stroj MiSTAR, kombinovaný prístroj pre optické a kontaktné merania QV-Active, prístroj na meranie tvaru Formtracer AVANT a ďaľšie.
Z oblasti „small tools“ bol prezentovaný nový rad priemyselných snímačov LG100 s čítačmi (na DIN lište), kompletne osadená mikroskopická jednotka VMU-V, moduly pre bezdrôtový prenos a spolupracujúci software.

 

Formtracer AVANT (vľavo) a novinka Roundtracer FLASH (s oranžovým nápisom MITUTOYO - vertikálne)

MCZ_MSV21_2.jpg

Expozícia "Small tools"

MCZ_MSV21_3.jpg