Do you have a product enquiry?

Malé meracie prístroje a systémy pre správu dát

Malé meracie prístroje sú pre meranie v podmienkach priemyslu základným prvkom, a preto spoločnosť Mitutoyo ponúka radu k pokrytiu všetkých požiadaviek, či už aplikácia vyžaduje použitie len základného posuvného meradla alebo sú tolerancie natoľko striktné, že sú potrebné najpresnejšie ručné mikrometre s najvyšším rozlíšením, ktoré sú v súčasnosti k dispozícií.