Do you have a product enquiry?

Kamerové meracie systémy

Kamerové meracie systémy Mitutoyo sú k dispozícií v širokej škále veľkostí a tried presnosti k pokrytiu prakticky všetkých aplikácií 2D a 2½D  merania, pričom každý systém predstavuje vynikajúcu investíciu z hľadiska produktivity, všestrannosti, kvality konštrukcie, školenia a servisnej podpory.