Do you have a product enquiry?

Súradnicové meracie prístroje

Súradnicové meracie stroje Mitutoyo sú k dispozícií v širokej škále veľkostí a tried presnosti k pokrytiu prakticky všetkých aplikácií presného 3D merania, pričom každý stroj predstavuje vynikajúcu investíciu z hľadiska produktivity, všestrannosti, kvality konštrukcie, školenia a servisnej podpory.