Certifikácia a akreditácia

Po celom svete je Mitutoyo synonymom pre efektívne riadenie kvality v podnikoch všetkých veľkostí, od živnostníkov až po významných celosvetových hráčov v spracovateľskom priemysle.

Z tohto dôvodu má riadenie kvality veľký význam v našich vlastných priestoroch - bez ohľadu na to, či sa jedná o vývoj, výrobu alebo administratívu - o tom svedčí referencia nezávislých inštitúcií a certifikačných autorít.

Certifikácia v súlade s ČSN EN ISO 9001:2015

TUV_logo

Mitutoyo Česko s.r.o. je certifikované v súlade s ČSN EN ISO 9001:2015 pre oblasti "Predaj, dodávanie tovaru, servis, kalibrácia, školenie a súvisiace služby pre stroje, prístroje, zariadenia pre spracovanie dát a software v oblasti metrológie".

PDF_IconMitutoyo Česko s.r.o.: Certifikát ISO 9001:2015 (Česky/Czech)

PDF_IconMitutoyo Česko s.r.o.: Certifikát ISO 9001:2015 (Anglicky/English)

PDF_IconMitutoyo Europe GmbH: Certifikát ISO 9001:2015 (Hlavný certifikát/Main Certificate)

PDF_IconMitutoyo Europe GmbH: Certifikát ISO 9001:2015 (Príloha k certifikátu/Annex to certificate)

Akreditácia v súlade s ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

CK_2390_logo

Kalibračné laboratórium spoločnosti Mitutoyo Česko s.r.o. je akreditované podľa požiadaviek medzinárodnej normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 pre oblasť "Kalibrácie súradnicových meracích strojov (CMM)".

PDF_IconMitutoyo Česko s.r.o.: Osvědčení o akreditaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

PDF_IconMitutoyo Česko s.r.o.: Osvědčení o akreditaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 (Anglicky/English)

Certifikácia ekonomickej kondície

Aj v roku 2018 sme získali certifikát AA potvrdzujúci spoľahlivosť, dôveryhodnosť a minimálnu rizikovosť spolupráce s našou firmou podľa BISNODE ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

AA certificate

PDF_IconMitutoyo Česko s.r.o.: Hodnocená vysoké důvěryhodnosti AA Bisnode